kurssit ja työpajat

Tervetuloa tanssin maailmaan!

JoJo järjestää kursseja ja työpajoja niin alan ammattikentällä toimiville kuin kaikille asiasta kiinnostuneillekin.

Henna-maria hanhineva

Autenttinen liike ja liikeimprovisaatio

16.6.-18.6. Kulttuuritalo Valve, tanssisali 1

Hinta: 70e normaalihinta, 50e jäsenhinta

 

16.6. perjantaina klo 18-20

17.6. lauantaina klo 11-14.30

18.6. sunnuntaina klo 11-14.30

 

Henna-Maria Hanhinevan Autenttisen liikkeen ja liikeimprovisaation kurssilla työskennellään itselle herkistyen ja omaa liiketahtoa kuunnellen. Tavoitteena on myös todistaa toisten liikettä harjoittaen samalla havainnoivaa, ei-arvottavaa katsetta. Liikeimprovisaation avulla tutkitaan kehon ulottuvuuksia, anatomiaa ja suhdetta tilaan erilaisten liikkeellisten tehtävien kautta sekä avaudutaan koko ryhmän yhteiseen tanssiin.

Työskentely kurssilla tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin osallistujat ovat niin liikkujia kuin myös liikkeen todistajia. Kurssilla jaetaan kokemuksia myös sanallisesti, kirjoittaen tai piirtäen.

Kurssin tavoitteena on vahvistaa kehon sisäisen tilan ja ulkopuolisen ympäristön välistä vuorovaikutusta: “Syventyessäni sisäiseen maailmaani olen yhä osa ympäristöäni ja toisaalta suunnatessani huomioni ympäristöön, olen yhä yhteydessä sisäiseen maailmaani.”

Autenttisen liikkeen ja liikeimprovisaation kurssi on avoin kaikille kutsun kuuleville. Se voi toimia esiintyjän praktiikan syventäjänä sekä tilana itsetuntemukseen liikkeen keinoin. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Leea Alatalo, JoJon yleisötyöntekijä

leea.alatalo@jojo.fi

 

Photo: Sara Kovamäki

 

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.