JoJo - Oulun Tanssin Keskus logo

Liity JoJon jäseneksi

JoJon jäsenenä nautit etuja

JoJon jäsenet saavat tuntuvia hintaetuja esitysten lipuista ja JoJon järjestämistä kursseista sekä JoJon toimintaan ja yleistä tanssiin ja tanssin työmahdollisuuksiin liittyvää tiedotusta, tanssisalivuoron omaa harjoittelua varten sekä kutsun JoJon kahveille!

Yleistä tietoa

Liity JoJon jäseneksi

JoJon jäsenenä saat erilaisia etuja:

 • JoJo tarjoaa jäsenilleen alennuksia esityksiin ja kursseille. Jäsenhinta on erikseen mainittuna silloin, kun se on tarjolla.
 • JoJo järjestää jäsenilleen ja alueen tanssitoimijoille kerran kuukaudessa Kahvit JoJolla. Kahveilla käsitellään JoJon ja alueen tanssitaiteen ajankohtaisia asioita, vaihdetaan kuulumisia ja suunnitellaan tulevaa.
 • JoJo tarjoaa jäsenilleen viikoittaisen tanssisalivuoron Kulttuuritalo Valveella.
 • JoJo tarjoaa jäsenilleen ja kaikille kiinnostuneille (erikseen tilattuna) noin kerran kuussa lähetettävän Tanssitiedotteen. Tilaa tiedote.

JoJon jäsenmuodot:

 1. Kannattajajäsen (yleisin jäsenmuoto, jäsenmaksu kerran vuodessa)
 2. Varsinainen jäsen (jäsenyyttä haetaan erikseen yhdistyksen hallitukselta, jäsenmaksu kerran vuodessa)

Kannattajajäsen

 • 20€/kalenterivuosi  (Opiskelija, eläkeläinen ja työtön 15€)
 • 100€/ ainaisjäsenmaksu 
 • Oikeuttaa JoJon jäsenetuihin.
 • Kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
 • Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.

Maksettuasi jäsenmaksun, jäsenyys astuu voimaan heti ja on voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun. Ainaisjäsenmaksun maksaneiden ei tarvitse uusia jäsenmaksuja. Kuitti jäsenmaksun maksamisesta toimii jäsenkorttinasi kunnes saat sähköpostitse toimitettavan sähköisen jäsenkortin. Alennettu hinta (15e) on tarkoitettu vain opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Saat aktivoitua alennetun 15e hinnan ostoskorissa, kirjoittamalla Jäsenalennus-kohtaan: KANNATTAJA5E ja klikkaamalla Hyväksy koodi-painiketta.

Varsinainen jäsen

 • 20€/kalenterivuosi  (Opiskelija, eläkeläinen ja työtön 15€)
 • 100€/ ainaisjäsenmaksu
 • Oikeuttaa JoJon jäsenetuihin.
 • Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella.
 • Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänestys oikeus läsnäolo, -puhe- ja esitysoikeuden lisäksi.

 

Liittyminen:
1. Lähetä sähköpostitse kirjallinen anomus liittymisestä JoJon hallituksen kokoukset valmistelevalle toiminnanjohtaja Helena Lindqvistille (helena.lindqvist@jojo.fi). Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsenyyden voimaan astumisesta ilmoitetaan kokouksen jälkeen.

2. Maksa jäsenmaksu.

Hallituksen hyväksyttyä anomuksesi ja maksettuasi jäsenmaksun, jäsenyys astuu voimaan heti ja on voimassa kuluvan kalenterivuoden loppuun. Ainaisjäsenmaksun maksaneiden ei tarvitse uusia jäsenmaksuja. Kuitti jäsenmaksun maksamisesta toimii jäsenkorttinasi kunnes saat sähköpostitse toimitettavan sähköisen jäsenkortin. Alennettu hinta (15e) on tarkoitettu vain opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Saat aktivoitua alennetun hinnan ostoskorissa, kirjoittamalla Jäsenalennus-kohtaan: VARSINAINEN5E ja klikkaamalla Hyväksy koodi-painiketta.

Yhdistyksestä eroaminen / erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen kokoukset valmistelevalle toiminnanjohtaja Helena Lindqvistille (helena.lindqvist@jojo.fi). Eroilmoitus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai päätöksiä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Jäseneksi

JoJon jäsenenä nautit etuja!

JoJon jäsenet saavat tuntuvia hintaetuja esitysten lipuista ja JoJon järjestämistä kursseista sekä JoJon toimintaan ja yleistä tanssiin ja tanssin työmahdollisuuksiin liittyvää tiedotusta, tanssisalivuoron omaa harjoittelua varten sekä kutsun JoJon kahveille!