JoJon hallitus

JoJo - Oulun Tanssin Keskus ry

JoJo on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, jossa ylintä valtaa pitävät yhdistyksen jäsenet.

JoJon hallitus

JoJo - Oulun Tanssin Keskuksen hallitus 2023-2024

Hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävä on valvoa, että yhdistyksen toiminta toteutuu yhdistyslain asetusten sekä yhdistyksen omien sääntöjen määräämällä tavalla. Hallitus valvoo, että JoJon toiminta toteutuu vuosittain syyskokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus toimii tuotantokeskuksen henkilökunnan työnantajana.

JoJon hallituksen jäsenet ovat:
Henna Holma, puheenjohtaja, draama- ja teatterituntien ohjaaja, tanssinopettaja (AMK)
Anni Heikkinen, hallituksen jäsen, FM (tanssintutkimus), tanssinopettaja (AMK)
Miia Ahonen, hallituksen jäsen, tanssinopettaja (AMK)
Eerika Arposalo, hallituksen jäsen, tanssitaiteen maisteri, kasvatustieteen maisteri
Heta Haanperä, hallituksen jäsen, ohjaaja

Esittelyt: Linda Pyykkönen

Henna Holma

Hallituksen puheenjohtaja Henna Holman luovuus pääsee valloilleen monitaiteellisissa produktioissa

JoJon hallituksen puheenjohtaja Henna Holma on ollut hallituksessa mukana vuodesta 2007. Vuonna 2014 hänestä tuli puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa miettiä asioita kokousten esityslistoihin ja johtaa hallituksen kokouksia sekä vastata hallituksen pöytäkirjojen allekirjoittamisesta. Holman mukaan hallituksen yhteistyö toimii mainiosti. – JoJon hallitus on aktiivinen, keskusteleva ja tanssin kenttää hyvin ymmärtävä. Hallitustyöskentelyssä on tärkeää, että päätöksiä tehdään yhdessä rakentavien keskustelujen pohjalta toisia kuunnellen sekä näkemyksiä kunnioittaen, hän kertoo.

Holma valmistui tanssinopettajaksi (AMK) Turun Taideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisen jälkeen Holman työt jatkuivat nykytanssinopettajana ja tanssijana hyvin monipuolisesti. Tanssin rinnalla teatteri on kulkenut hänen mukanaan lapsesta saakka. Holma opiskeli vuosina 2015–2016 myös draamakasvatusta, mutta jo ennen sitä opetustyö ja esiintyjyys alkoivat suuntautua yhä enemmän teatterin puolelle.

– Myös esiintyjänä olen kokenut, että monitaiteelliset produktiot, joissa yhdistyy teatteri, fyysisyys ja musiikki, ovat minulle se ominaisin maasto toteuttaa luovuutta ja kasvaa esiintyjänä yhdessä muiden kanssa, Holma kuvailee. – Tämän kaltaisten produktioiden kautta oppii aina valtavasti ja yllättyy, kuinka monin eri keinoin teos rakentuu pala palalta ja löytää oman ainutlaatuisen muotonsa.

Holma on mukana myös JoJon ohjelmistotyöryhmässä. Ohjelmisto on monipuolinen, ja Holma kertoo menevänsä katsomaan jokaista esitystä avoimella, odottavalla ja innostuneella mielellä. – On erityisen hienoa ja jännittävääkin nähdä, millaiseksi ohjelmisto lopulta muodostuu, kun on itse saanut olla mukana ohjelmistotyöryhmätyöskentelyn kautta siihen vaikuttamassa. Uskon, että sieltä löytyy esityksiä, jotka puhuttelevat ja koskettavat katsojia eri tavoin. 

Anni Heikkinen

Hallituksen jäsen Anni Heikkinen on lindy hopista innostuva tanssinopettaja

Anni Heikkisellä on yli kymmenen vuoden kokemus tanssikentältä, sillä hän on työskennellyt tanssinopettajana vuodesta 2008 lähtien.

– Päätyöni on vuodesta 2012 asti ollut Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksessa, missä olen vuodesta 2014 asti toiminut tanssin lehtorina. Omaksi ehdottomaksi lempitanssilajikseen Heikkinen mainitsee vauhdikkaan lindy hopin.

Hallituksessa Heikkinen on ollut mukana vuodesta 2014 saakka, osan vuosista hän toimi varapuheenjohtajana.  Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu puheenjohtajan sijaisena toimiminen silloin, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään.

– JoJon silloinen puheenjohtaja Petri Kauppinen pyysi minua mukaan hallitukseen. Olemme molemmat töissä Oamkin tanssinopettajakoulutuksessa, joten tunsimme entuudestaan. Hän taisi itse jäädä juuri silloin hallituksesta pois, Heikkinen muistelee.

Heikkinen valmistui tanssinopettajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2009. Opinnot tanssin parissa jatkuivat Tampereen yliopistossa, jonka tanssintutkimuksen maisteriohjelmasta Heikkinen valmistui vuonna 2011.

Kemistä lähtöisin oleva Heikkinen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa harrastaen voimistelua, jonka valmennukseen kuuluu oheisharjoitteluna baletti. Tanssitaiteeseen tutustuminen tapahtui varsinaisesti vasta Oulussa opiskellessa, kun Heikkinen alkoi osallistua JoJon järjestämiin tapahtumiin.

Eräs esitys on varsinkin jäänyt Heikkisen mieleen: – Sellainen teos Valveella, missä tanssijoita kulki vasemmalta oikealle katkeamattomana ketjuna kantaen kuviteltua taakkaa, hän kuvailee. Teoksen nimi on aikojen saatossa jo päässyt unohtumaan, mutta ainakin sisältö teki lähtemättömän vaikutuksen.

Miia Ahonen

Hallituksen jäsen Miia Ahonen pitää tanssikentän kehittämistä tärkeänä

JoJon hallituksen ja ohjelmistotyöryhmän jäsen Miia Ahosen tanssitaipale alkoi Jyväskylästä, josta hän on kotoisin. Vuonna 2014 Ahonen muutti Ouluun ja valmistui viisi vuotta myöhemmin tanssinopettajaksi (AMK). Nykyään hän työskentelee päätoimisena tanssinopettajana.

– Opinnoissa heräsi mielenkiintoni tanssitaidetta, suomalaista nykytanssia ja koreografiointia kohtaan ja olenkin syventänyt osaamistani näiden saralla. Koreografioitani on palkittu erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Tanssi on siis merkittävä osa elämääni – se on ammattini, toimeentuloni ja intohimoni, Ahonen luonnehtii.

Vuonna 2017 Ahonen oli mukana perustamassa Nykyteatteri Vera Audentiaa, joka tuottaa ja toteuttaa monitaiteellisia teoksia oululaisen ammattitaiteen kentällä. Ahosen rooli teatterissa on hyvin monipuolinen. Hän on toiminut koreografina, tanssijana, hallituksen varapuheenjohtajana sekä rahastonhoitajana.

JoJon hallituksen jäsenenä Ahonen on yhdessä muun hallituksen kanssa vastaamassa käsiteltäviksi tulevista asioista. Yksi niistä on vuonna 2021 tehty JoJon organisaatiostrategian uudistus- ja kehitystyö, josta Ahosen mukaan tullaan kuulemaan varmasti lisää myöhemmin.

– Olen kokenut hallitustyöskentelyn hyvin mielenkiintoisena ja antoisana. Oululaisen tanssitaiteen kentän kehittäminen ja ylipäätään tanssin ammattilaisten työkentän kehittäminen tuntuu minusta tärkeältä. Koen, että JoJo tekee tärkeää ja laadukasta työtä tämän saralla, Ahonen pohtii.

Ahonen on mukana myös JoJon ohjelmistotyöryhmässä. 

Eerika Arposalo

Eerika Arposalo on kehollisuutta tutkiva ja vauvanykytanssia opettava pedagogi

JoJon hallituksen ja ohjelmistotyöryhmän jäsen Eerika Arposalo on koulutukseltaan tanssitaiteen ja kasvatustieteen maisteri. Hän on ollut vapaan kentän tanssitaiteilija 14 vuotta.

Arposalon painopisteinä ovat nykytanssi, taidekasvatus ja erityispedagogiikka. Hän on erityisen kiinnostunut hiljentymisestä, aistitiedosta ja taidehistoriasta. Arposalo opettaa Oulun yliopistolla taidefilosofiaa ja draamakasvatusta. Valmisteilla on Taiken tuella myös Ruumiintieto-luentoesitys.

– Ruumiintieto-luentoesitys on saanut alkunsa samannimisestä gradustani, josta olemme yhdessä tanssinopettaja Johanna Mikkosen kanssa työstäneet luennon tanssin ja esittävien taiteiden keinoin. Johannalla on myös vahva tausta kehollisessa kasvatuksessa, Arposalo kertoo.

Esitys pohjaa tuoreisiin kansainvälisiin tutkimuksiin. Toiveena on lähteä kiertämään esityksen kanssa peruskoulujen opettajainhuoneita. Lisäksi Arposalo ja Mikkonen ovat luoneet esityksen yhteyteen oppilaille tarkoitettuja kehollisen kasvatuksen työpajoja.

Ruumiintieto voi kuulostaa mystiseltä, mutta se on sisäänrakennettu meihin jokaiseen. Näin Arposalo avaa käsitettä: – Ruumiintieto on tietoa ruumiista ja ruumiin kautta. Keskeisimpänä siinä on sisäinen aistitieto, johon kokemus itsestämme perustuu. Se sisältää itsesäätelytaidot, empatiakyvyn ja taidon rauhoittaa tai aktivoida omaa hermostoaan

Arposalo on opettanut vuodesta 2020 asti JoJolla vauvanykytanssia, jonka konseptin hän on itse kehittänyt. – Vauvanykytanssi on syntynyt tarpeesta tanssia nykytanssia, vaikka olisikin pienen vauvan vanhempi. Se on 2–14 kuukauden ikäisten lasten ehdoilla toimiva aikuisten nykytanssitunti, jonka keskiössä on dialoginen liike lapsen kanssa. Ihana maailma!

Heta Haanperä

Esittely tulee myöhemmin.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.