mediatiedote

JoJo -Oulun Tanssin Keskus ja Nuorten Ystävät kulttuurihyvinvoinnin äärellä

Tanssinopettaja ja sosionomi Ella Rautamies on palkattu osaksi Nuorten Ystävien yhteisöjä. Hän toimii hankkeen taiteellisena toimijana havainnoiden yhteisön ja yksilöiden toiveita tuoden kehollisuutta ja liikettä osaksi yhteisön toimintaa.

mediatiedote

JoJo -Oulun Tanssin Keskus ja Nuorten Ystävät kulttuurihyvinvoinnin äärellä – Tanssitaiteilija osaksi sosiaalialan yhteisöjen toimintaa

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on käynnistänyt viisi kuukautta kestävän osallistavan hanketoiminnan yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa. Tanssitaiteilija yhteisössä -hankkeen tavoitteena on tuoda soveltavan tanssitaiteen keinoin liike ja kehollisuus osaksi Nuorten Ystävien klubitalojen ja koulujen arkea yhteiskehittämisen ja osallistamisen keinoin. Hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha. Hanke on jatkumoa JoJon ja Nuorten Ystävien aiemmalle yhteistyölle.

Hankkeeseen on rekrytoitu avoimen haun kautta tanssinopettaja ja sosionomi Ella Rautamies, joka toimii hankkeen taiteellisena toimijana havainnoiden yhteisön ja yksilöiden toiveita tuoden kehollisuutta ja liikettä osaksi yhteisön toimintaa.  Taidelähtöinen toiminta rakentuu kohderyhmien, eli Nuorten Ystävien klubitalojen jäsenten sekä Nuorten Ystävien koulujen oppilaiden toiveista ja tarpeista käsin.

Hankkeen toiminnan tavoitteena on tuoda yhteisötaiteen menetelmin tanssitaide sellaisten henkilöiden ulottuville, jotka normaalisti jäävät helposti taidemuodon ulkopuolelle. Toiminnassa taiteilija tulee mukaan Nuorten Ystävien yksiköiden arkea, tekemään ja jakamaan päivittäistä tekemistä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Näin liike ja kehollisuus tulevat osaksi yhteisöjen arkea yhteiskehittämisen kautta.

– Nuorten Ystävillä taide- ja kulttuuritoimintaa on toteutettu vahvasti jo aiemminkin osana toimintayksiköiden arkea ja taiteen hyvinvointivaikutukset yksilöille ovat selvästi nähtävillä. Toimintayksiköiden näkökulmasta hanke tuo taiteen suoraan Nuorten Ystävien toiminnan ytimeen ja rakenteisiin siten, että taiteilija työskentelee työparina yhdessä sosiaalialan työntekijöiden kanssa vahvistaen henkilökunnan taiteellista osaamista ja luoden uusia toimintatapoja yksiköiden toimintaan, kertoo Nuorten Ystävien Klubitalojen palveluesimies Lahja Leiviskä.

Tanssitaiteen ja tanssitaidelähtöisten palveluiden näkökulmasta kulttuurihyvinvointihanke lisää tanssitaiteen tunnettuutta ja laajentaa ymmärrystä siitä, miten tanssi taidelajina voi edistää yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia. Hankeen tavoitteena on lisäksi kehittää tanssitaiteilijoiden toimenkuvan monimuotoistumista ja parantaa tanssin ammattilaisten työllisyyttä.

 Lue lisää hankkeesta: https://jojo.fi/tanssitaiteilija-yhteisossa/

 

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. JoJo tarjoaa ympärivuotisesti paikallista, kansallista ja kansainvälistä tanssitaiteen ohjelmistoa ja yleisötyötä sekä toimii aktiivisesti alan verkostoissa.

Nuorten Ystävät ry on 114-vuotias kansalaisjärjestö, jonka tavoite on tuottaa toiminnallaan yhteiskunnallista hyvää. Järjestö toimii lapsiperheiden tuen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen, korjaavan päihdetyön sekä nuorisotyön aloilla. Järjestöllä on toimintaa 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Nuorten Ystävien Klubitalot Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa ovat matalan kynnyksen yhteisöjä työikäisille ihmisille, jotka tarvitsevat mielekästä tekemistä, tukea arkeen, työllistymiseen tai opintoihin. Nuorten Ystävien koulut Muhoksella tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Leea Alatalo, yleisötyöntekijä, JoJo -Oulun Tanssin Keskus

0400-151 152 / leea.alatalo@jojo.fi

Lahja Leiviskä, Nuorten Ystävien Klubitalojen palveluesimies

044-7341830 / lahja.leiviska@nuortenystavat.fi

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.