JoJo - Oulun Tanssin Keskus logo

medialle

JoJon kevään 2022 yleisötyö

Yleisötyö kuuluu tanssitaiteen ohjelmistotuotannon ohella vahvasti JoJon ydintoimintoihin ja sen osuutta halutaan kasvattaa tulevina vuosina. Yleisötyö koetaan vaikuttavana mahdollisuutena antaa laajalle yleisölle tilaisuuksia tutustua ja syventyä tanssiin monimuotoisena taidelajina.

MEDIATIEDOTE 10.1.2022

JoJo – Oulun Tanssin Keskus kasvattaa yleisötyön osuutta toiminnassaan vuonna 2022

Yleisötyö kuuluu tanssitaiteen ohjelmistotuotannon ohella vahvasti JoJon ydintoimintoihin ja sen osuutta halutaan kasvattaa tulevina vuosina. Yleisötyö koetaan vaikuttavana mahdollisuutena antaa laajalle yleisölle tilaisuuksia tutustua ja syventyä tanssiin monimuotoisena taidelajina. Samalla lisätään ja kehitetään tanssin ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia. Kaikille avoimena toimintana JoJon yleisötyöhön osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta.

JoJo tuottaa yleisölle keväällä 2022 ohjelmiston yhteydessä toteutettavaa sekä yhteisöissä tapahtuvaa toimintaa sekä kursseja ja koulutuksia. Yleisötyön avulla mahdollistetaan yleisölle monimuotoisia tapoja osallistua toimintaan sekä kokea liikettä ja tanssia omakohtaisesti. Toiminnan avulla halutaan myös lisätä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä viemällä tanssitaidetta yhteisöihin, mistä ihmiset eivät itse pääse taiteen äärelle.

JoJon toiminnanjohtaja Helena Lindqvist toteaa, ”On hienoa, että olemme saaneet nyt Leea Alatalon JoJolle kokopäiväiseksi yleisötyöntekijäksi, jotta pystymme kehittämään yleisötyön osuutta toiminnassamme. Vuoden 2022 yleisötyön laajuudessa tämä on jo nähtävillä. Laajennamme verkostoamme ja haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja meihin voi toiminnastamme kiinnostuessaan olla yhteydessä. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ja toiminta lähtee aina yhteisöjen omista tarpeista ja lähtökohdista.”

Keväällä 2022 JoJon toiminnassa jatkuvat Tuomiokirkkoseurakunnan ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa järjestettävä Tunteva liike -kurssi, Hyvän mielen talon kanssa järjestettävä MieliKeho -kurssi sekä Eerika Arposalon vauvanykytanssin ryhmä. JoJo jatkaa keväällä myös yhteistyötään Nuorten Ystävien kanssa Tanssitaiteilija yhteisössä -hankkeen parissa. Tässä kulttuurihyvinvointihankkeessa tanssin ammattilainen, Ella Rautamies, työskentelee Nuorten Ystävien klubitalolla, Nuorten Ystävien koululla ja Pohjolan koululla. Hankkeen tavoitteena on tuoda tanssitaidetta ja liikettä osaksi yhteisöjen toimintaa yhteiskehittämisen ja osallistamisen keinoin.

Kulttuurihyvinvointia lisäävää ja yhteisöihin vietävää tanssitaidetta JoJon yleisötyön toiminnassa edustaa myös Heidi Rannan Metkamatka -kurssi, joka rakentuu luovan liikkeen, tanssin ja kuvallisen ilmaisun yhdistelmästä. Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille suunnattu kurssikokonaisuus on tilattavissa yhteisöihin ja sen tavoitteena on lisätä hoiva- ja hoitoyksiköiden asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä.

Syksyllä avoinna olleen yleisötyön projektihaun kautta vuoden 2022 yleisötyöhön on valittu uusia kursseja, koulutuksia ja projekteja, joista tiedotetaan JoJon kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. JoJo on mukana myös Oulussa järjestettävillä Kirkkopäivillä ja Lähetysjuhlilla 20-22.5.

Aikuisille suunnatut kurssit toteutuvat voimassa olevien suositusten mukaan. Kursseilla toimitaan edellytettyjen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja yleisötyöstä: Leea Alatalo leea.alatalo@jojo.fi / p. 0400 151 152

Tietoja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksesta: JoJo – Oulun Tanssin Keskus on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. JoJo tarjoaa ympärivuotisesti paikallista, kansallista ja kansainvälistä tanssitaiteen ohjelmistoa ja yleisötyötä sekä toimii aktiivisesti alan verkostoissa.

 

KEVÄÄN 2022 YLEISÖTYÖN KURSSIT, lue lisää: https://jojo.fi/yleisotyo

Susanna Leinonen ja Camilla Keihäs: Tekniikka ja repertuaari, 19.3.

Kirsi Törmi: TRE® -jatkokurssi, 26.3.

Hanna Poikonen: Liike ja neurotiede III: Luovuus, tietoisuuden tasot ja uudet ideat, 14-15.5

 

Vauvanykytanssi, 1.2.-22.3., tiistaisin klo 10.15 – 11.15, Valveen tanssisali

Tunteva liike, 8.2. -22.3., tiistaisin klo 13-14, Tuomiokirkkoseurakunnan tilat

MieliKeho, 9.2.-6.4., keskiviikkoisin klo 12.30 – 14.00, Valveen tanssisali

MetkaMatka, Tilattavissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin tai muihin yhteisöihin.

Luova liike ja mieli, uusi ryhmä! Lisätietoja https://jojo.fi/yleisotyo