medialle

JoJon yleisötyö 2021

Valtakunnalliseen tanssin aluekeskusverkostoon kuuluva JoJo – Oulun Tanssin Keskus on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja Oulun kaupungin kulttuurikumppani.

MEDIATIEDOTE

JoJon yleisötyö luo tanssin ammattilaisille monimuotoisia työllistymismahdollisuuksia

JoJo -Oulun Tanssin Keskuksen yleisötyö antaa mahdollisuuden tutustua ja syventyä tanssiin monimuotoisena taidelajina ja tarjoaa yleisötyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJon tulevan syksyn yleisötyö on rakennettu monipuolisesti ohjelmiston ja yhteisöjen kanssa tehtävän toiminnan ympärille. JoJon uutena yleisötyöntekijänä toimii Leea Alatalo.

Ohjelmistoon liittyvä yleisötyö tuo teosten rinnalle mahdollisuuksia syventää katsojakokemusta teoksen sisällöstä käsin sekä avata tanssitaiteen tekemistä laajemmin. Ohjelmistoon liittyvä yleisötyö on yleisökeskusteluja, teoksen teemaan liittyviä asiantuntijapuheita sekä katsojan kehollisen kokemuksen vahvistamista tanssityöpajojen ja muun toiminnan kautta. JoJo tarjoaa myös mahdollisuuden yhteisöille olla osana suunnittelemassa heille räätälöityä toimintaa ohjelmistoon liittyen.

Yhteisöissä tapahtuvan yleisötyön tarkoitus on löytää yhteistyökumppaneille sopiva tapa tuoda tanssi ja liike osaksi heidän toimintaansa tai syventää jo olemassa olevaa toimintaa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. JoJo tekee yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa muun muassa palkaten tanssitaiteilijoita yhteisöihin sekä järjestäen kursseja ja muuta toimintaa yhteisöjen toiveiden pohjalta.

Yleisötyö luo tanssin ammattilaisille monimuotoisia työllistymismahdollisuuksia Oulun seudulla. JoJo on avannut uutena palveluna nettisivuilleen osaajapankin yleisötyön projektiluontoisesta työstä kiinnostuneille alueen tanssin ammattilaisille. Osaajapankkiin ilmoittautuneille tarjotaan kohdennetusti projektitöitä ja heitä tiedotetaan avoimista yleisötyön tekijähauista. JoJon projektihaun kautta haetaan valmiita yleisötyön projekteja toteutettavaksi Oulun alueella vuonna 2022. Haku avautuu loka-marraskuussa.

Yhteisöissä tapahtuvaa yleisötyötä järjestetään syksyllä yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Tuomiokirkkoseurakunnan ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa järjestettävä Tunteva liike –kurssi on kuuden kerran kokonaisuus, jonka sisältönä on omaan liikkeeseen ja kehoon tutustuminen ja sen kautta ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Kurssi syventää osallistujan kehotietoisuutta ja antaa osallistujille työkaluja oman kehollisuuden ymmärtämiseen.

Hyvän mielen talon kanssa järjestettävä MieliKeho –kurssi on nuorille aikuisille suunnattu taiteen soveltavia menetelmiä käyttävä kurssi ja osa Hyvän mielen talon Mielipaletti –toimintaa. MieliKeho-kurssin tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllinen kokemus yhdessä tekemisen, taiteen ja liikkeen kautta.

JoJo jatkaa syksyllä yhteistyötä Nuorten Ystävien kanssa uuden hankkeen parissa palkkaamalla tanssitaiteilijan useamman kuukauden työskentelyjaksolle Nuorten Ystävien eri yksiköihin. Hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin –apuraha. Hankkeen tavoitteena on tuoda tanssitaide ja liike osaksi Nuorten Ystävien klubitalojen ja arkea yhteiskehittämisen ja osallistamisen keinoin.

Eerika Arposalon vauvanykytanssi jatkaa JoJon toiminnassa myös tänä syksynä. Vauvanykytanssi kurssi tarjoaa nykytanssia aikuisille 4-14 kk lasten ehdoilla. Tunneilla tehdään keholliseen tutustumiseen pohjautuvia liikesarjoja ja vuorovaikutuksellista tanssia vauvan kanssa.

Projektihaun kautta syksyn yleisötyön ohjelmistoon on valittu Heidi Rannan MetkaMatka ja Anna Koskelan Lihadisko. Heidi Rannan Metkamatka –kurssi rakentuu luovan liikkeen, tanssin ja kuvallisen ilmaisun yhdistelmästä. Kurssi ohjaa liikkumaan sekä kuuntelemaan omaa kehoa ja tunteita. Kurssi on tarjolla Oulun kaupungin Kulttuuritarjottimella, joka myöntää lahjoitusrahastoavustusta hyvinvointipalveluiden asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan.

Lihadisko on työpaja- ja esityskokonaisuus, jonka koreografina toimii Anna Koskela ja äänimaailman luo DJ Aleksi Kinnunen. Yhteistyökumppanina toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Teos toteutetaan vuonna 2022.

Lisätietoja yleisötyöstä:

Leea Alatalo

leea.alatalo@jojo.fi / p. 0400 151 152

 

Tietoja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksesta

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia. Lisäksi JoJon yleisötyö tarjoaa kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus sekä Oulun kaupunki.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.