medialle

Liikkeellä hyvinvointia ja itsetuntemusta

Valtakunnalliseen tanssin aluekeskusverkostoon kuuluva JoJo – Oulun Tanssin Keskus on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja Oulun kaupungin kulttuurikumppani.

medialle

Liikkeellä hyvinvointia ja itsetuntemusta

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen yleisötyön kurssit ja sisällöt keväälle 2023 on julkaistu. Uutena sisältönä tarjotaan esimerkiksi Tuija Raatikaisen ohjaamaa työhyvinvointikokonaisuutta Porukalla, joka on työyhteisöille suunniteltu keholliseen työskentelyyn pohjautuva työpaja. Lisäksi vanhat kurssisuosikit, kuten vauvatanssi ja useat luovaan liikkeeseen perustuvat ryhmät jatkavat toimintaansa.

Kokonaisuus on rakennettu painottaen yksilöiden ja yhteisöjen tarpeen näkökulmaa Oulun seudun alueella. JoJo haluaa yleisötyöllään tarjota matalakynnyksisen kehollisuuden, luovan liikkeen ja tanssin mahdollisuuksia. Yleisötyön avoimeen toimintaan osallistuvan ei tarvitse olla tanssin ammattilainen tai harrastaja. Osallistujan ei myöskään tarvitse tietää mitä koreografia tarkoittaa eikä hänen tarvitse osata liikkua tietyllä tavalla musiikin tahtiin. Riittää, että osallistujalla on olemassa mielenkiintoa ja halua osallistua mielen ja liikkeen yhteyttä korostavaan toimintaan. Lähtökohtana ovat tanssitaiteen hyvinvointivaikutukset ja ymmärrys siitä, että liike, kehollisuus ja tanssi kuuluvat kaikille.

Yleisötyön sisältöjen suunnittelussa on otettu huomioon niin vauva- ja lapsiperheet, nuoret ja aikuiset, työyhteisöt kuin ikäihmisetkin. Toiminta on sovellettavissa hyvin myös erilaisia tukipalveluja tarjoaville tahoille kuten mielenterveystyöhön, lastensuojelutyöhön, työttömyyden tukipalveluihin tai vanhustyöhön. JoJon yleisötyötä tilataan yhä useammin myös yhteisöihin, jolloin toiminta suunnitellaan asiakaslähtöisesti aina yhteisön omat tavoitteet huomioiden.

JoJon yleisötyöntekijä Leea Alatalo näkee JoJon yleisötyöllä tärkeän roolin ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisessa. ”Hektisen elämän ja globaalien kriisien keskellä tuntuu tärkeältä tarjota toimintaa, jonka tavoitteena on oman läsnäolon merkityksen korostuminen. Parhaimmillaan kehollisuus ja omaan liikkeeseen uppoutuminen juurruttaa meidät tähän hetkeen ja löydämme voimavaroja myös itsestämme. Toinen hyvinvointia tukeva puoli ryhmämuotoisessa toiminnassa on osallisuuden tunne, joka lisää elämän hallittavuutta ja merkityksellisyyden tunnetta sekä vähentää syrjäytymisriskiä.” 

 

JoJon kevään yleisötyötä, kurssikuvaukset ja lisää sisältöjä jojo.fi/yleisötyö

  • Silja Tuovisen kurssikokonaisuus Koreografinen prosessi ja teos, 4.2.-5.2. ja 25.2.
  • Heidi Rannan Luova liike ja mieli -kurssi 13.3.-3.4.
  • JoJon ja Hyvän mielen talon MieliKeho-kurssi, 22.3.-10.5.
  • Henna-Maria Hanhinevan Autenttinen liike ja liikeimprovisaatio -kurssi, 16-18.6.
  • Tuija Raatikaisen työhyvinvointikokonaisuus Porukalla
  • Tuija Raatikaisen Sielunmaisema liikkeeksi -workshop
  • JoJon, Tuomiokirkkoseurakunnan ja Oamkin Tunteva liike -kurssi
  • JoJon lapsiperheille suunnatut teematunnit

 

Lisäinfoa JoJon yleisötyön kuvaus kulttuurihyvinvoinnin näkökulma ja MieliKeho -kurssin ohjaajien haastattelu (Toimittaja Linda Pyykkönen 12/2022)

https://jojo.fi/julkaisut-yleisotyon-sisallot/

 
 

Tietoja JoJo - Oulun Tanssin Keskuksesta

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia. JoJon yleisötyö tarjoaa kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Oulun kaupunki.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.