Organisaatio

JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. 

Tietoa organisaatiosta

JoJo - Oulun Tanssin Keskus

 

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia.

JoJon yleisötyö tarjoaa kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Oulun kaupunki.

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksessa ylintä valtaa pitävät yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain; kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksen esityslistan keskeisin asia on edellisen vuoden tilinpäätös ja syyskokouksen tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Strategia 2026

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen strategia on voimassa vuoteen 2026. Strategian työstivät JoJon hallitus ja henkilökunta yhteistyössä sidosryhmien kanssa viidessä strategiatyöpajassa vuonna 2021. Strategian prosessia veti Janne Marniemi Beat Nextistä.

Janne Marniemi toimii vanhempana neuvonantajana Ramboll Finland Oy:ssä. Hän on erikoistunut strategiaprosesseihin, strategiseen ja asiakaslähtöiseen alue- ja palvelukehittämiseen, prosessien ja projektien johtamisen kehittämiseen sekä johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen. Hän on valmentanut ja konsultoinut näistä aihepiireistä noin 25 vuoden ajan useissa kymmenissä eri organisaatioissa. 

JoJon perustehtävä

JoJo on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. JoJo tarjoaa ympärivuotisesti paikallista, kansainvälistä ja kansallista tanssitaiteen ohjelmistoa ja yleisötyötä sekä toimii aktiivisesti alan verkostoissa.

Visio vuodelle 2026

 Avoin ja kestävä pohjoisen tanssitaiteen keskus

Strategisena tavoitteena on kehittää JoJoa edelleen avoimena ja kestävänä pohjoisen tanssitaiteen keskuksena. Kehitystyön painopisteinä ovat yleisö-, osallistuja- ja yhteisöpohjan laajentaminen ja kehittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen, näkyvyyden lisääminen ja laajentaminen, turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka ja -yhteisö sekä ekologisuus. Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain ylös painopistealueittain toimet, joilla strategiaa viedään käytäntöön.

JoJon arvot

Laadukkuus -JoJo on innovatiivinen tanssitaiteen ammattilaisorganisaatio, jonka toiminta perustuu vahvaan asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Laadukkuus varmistetaan tavoitteellisella, tinkimättömällä sekä itseään arvioivalla ja uudistavalla työllä. Toiminta tähtää läpinäkyvyyteen, saavutettavuuteen ja luotettavuuteen.

Yhteisöllisyys -JoJo on pohjoinen tanssitaiteen verkostojen vahvistaja ja kehittäjä, joka tukee luovuutta mahdollistamalla kohtaamisia ja tuomalla erilaisia toimijoita yhteen. JoJo on vuorovaikutteinen ja avarakatseinen yhteistyökumppani. Pyrimme luomaan helposti lähestyttävän, arvostavan ja osallistavan alustan yhteistyölle.

Vastuullisuus -JoJo toteuttaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. JoJo vahvistaa monilajisuudellaan ja moniäänisyydellään tanssitaiteen diversiteettiä. Toiminta tähtää ympäristöekologisuuteen ja tanssitaiteen kestävään kehitykseen.

Hallitus 2023-2024

Henna Holma, puheenjohtaja, draama- ja teatterituntien ohjaaja, tanssinopettaja (AMK)
Anni Heikkinen, varapuheenjohtaja, FM (tanssintutkimus), tanssinopettaja (AMK)
Miia Ahonen, hallituksen jäsen, tanssinopettaja (AMK)
Eerika Arposalo, hallituksen jäsen, tanssitaiteen maisteri, kasvatustieteen maisteri
Heta Haanperä, hallituksen jäsen, teatteritaiteen maisteri

Hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii JoJon toiminnanjohtaja Helena Lindqvist.

Hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävä on valvoa, että yhdistyksen toiminta toteutuu yhdistyslain asetusten sekä yhdistyksen omien sääntöjen määräämällä tavalla. Hallitus valvoo, että JoJon toiminta toteutuu vuosittain syyskokouksessa päätetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus toimii tuotantokeskuksen henkilökunnan työnantajana.

Tutustu hallituksen jäseniin

Ohjelmistotyöryhmä 2023

Ohjelmistotyöryhmän muodostavat asiantuntijajäsenet
Jukka Heinänen,
dramaturgi
Heli Pippingsköld, tanssitaiteilija, tanssinopettaja (AMK)
Jouni Prittinen, koreografi, tanssinopettaja

JoJon hallituksen jäsenet
Miia Ahonen, tanssinopettaja (AMK) 
Heta Haanperä,
ohjaaja

Henkilökunnan edustaja
Helena Lindqvist, toiminnanjohtaja, FM (taiteentutkimus)

Tutustu ohjelmistotyöryhmän jäseniin!

Ohjelmistotyöryhmä valitsee JoJon vuosittaisen tuotanto- ja vierailuohjelmiston. Ohjelmistoon on vuosittain kaikille ammattilaisille avoin haku.

Tuotanto­keskuksen henkilökunta

Helena Lindqvist, toiminnanjohtaja, FM (taiteentutkimus)
Mira Kolanen, tuottaja, tanssinopettaja (YAMK)
Leea Alatalo, yleisötyöntekijä, KM

JoJossa työskentelevä taiteellinen henkilökunta tulee tanssitaiteen freelancer-kentältä. JoJossa työskentelee vuosittain reilut sata tanssin ja näyttämötaiteen ammattilaista.

Tutustu JoJon työntekijöihin!

JoJo verkostoissa

Vuonna 1998 perustettu JoJo on kuulunut teatteri- ja orkesterilain piiriin vuodesta 1999 ja vuodesta 2022 alkaen esittävien taiteiden lain piiriin. JoJo on työnantajaliitto Suomen Teatterit ry:n jäsen. Oulun kaupungin kulttuurisopimuskumppanina JoJo on viidettä kautta (aina vuodesta 2006 alkaen), ja nykyinen sopimuskausi on voimassa 2024 loppuun.

JoJo kuuluu kuuden tanssin aluekeskuksen muodostamaan valtakunnalliseen tanssin aluekeskusverkostoon ja on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta.

Tanssin aluekeskusverkosto

Tanssin aluekeskusverkosto on valtakunnallinen tanssin asiantuntijataho, alan rakenteiden, tanssin ilmaisuvoiman ja -laadun kehittäjä. Tanssin aluekeskusverkostoon kuuluu kuusi keskusta. Keskukset muodostuvat 12 taustayhteisöstä, joilla on lähes 600 jäsentä. Tanssin aluekeskusverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2004.

Tanssin aluekeskusverkosto on tanssin vapaan ja freelancer kentän suurin ja laaja-alaisin työllistäjä ja suomalaisen tanssin kentän merkittävä kansainvälistäjä. Verkosto on yleisötyön, tanssin soveltavan käytön, yhteisötanssitoiminnan ja kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijä ja kehittäjä.

Pohjoinen tanssin aluekeskus on osa Suomen kattavaa tanssin aluekeskusverkostoa. Se koostuu neljästä pohjoisen tanssin vahvasta ammattitoimijasta: JoJo – Oulun tanssin keskus (Oulu), Tanssiteatteri Rimpparemmi (Rovaniemi), nykytanssin tuottaja Routa Company (Kajaani) sekä Pyhäsalmen Tanssi ry (Pyhäjärvi), joka tuottaa Täydenkuun Tanssit -festivaalia.

Muut aluekeskukset ovat: Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus sekä Pirkanmaan tanssin aluekeskus.

POPkulta -verkosto

POPkulta verkosto toimii osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojen ja kehittämistyön kokonaisuutta.

Kulta-tiimi

Oulun kaupungin kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyöryhmä.

Oulun kaupungin yleisötyöntekijöiden verkosto

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.