Rekisteri- ja tietosuojaseloste

JoJo – Oulun Tanssin Keskus

JoJo on ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa ympärivuotista ohjelmistoa sekä kaikille avoimia hyvinvointiin, kehollisuuteen ja tanssiin liittyviä työpajoja.

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen asiakasrekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.

1. Rekisterinpitäjä

JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry
Isokatu 16 C 20 90100 Oulu
Y-tunnus: 1438340-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

3. Rekisterin nimi

JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin sekä mahdollisen yrityksen nimen.

Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

6. Säännön­mukaiset tietolähteet

– Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
– Sosiaalinen media (Facebook ja Instagram), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

7. Säännön­mukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan yhdistyksen asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole meidän hallinnassa, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

12. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.
Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google AdWords ja Google Analytics.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

13. Yhteys

Jos asiakkaalla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, voi ottaa yhteyttä sähköpostitse mira.kolanen(at)jojo.fi.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste päivitetty 12.1.2020

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.