sielunmaisema liikkeeksi

Tanssi osana yhteisön toimintaa

JoJo tarjoaa yhteisöissä tapahtuvana yhteistyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta.

Tuija raatikainen

Sielunmaisema liikkeeksi

Tilattavissa sekä sovellettavissa tilaajan toiveiden ja aikataulujen mukaan erilaisiin yhteisöihin.

Sielunmaisema liikkeeksi -työpaja on taidelähtöisin menetelmin toteutettava ryhmämuotoinen tilaisuus, jossa syvennetään osallistujan itsetuntemusta. Kehollisen läsnäolon, liikkeen sekä kirjoittamisen avulla osallistuja rauhoittuu kuuntelemaan omaa sielunmaisemaansa ja sen viestejä. Työpajan lähtökohtana on ajatus siitä, että liikkeestä on mahdollista muodostaa työkalu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Kokemusta kehollisesta työskentelystä tai kirjoittamisesta ei tarvita.

“Kehotietoisuuden syventämisellä voidaan edistää itsetuntemusta, joka voi puolestaan tukea hyvinvointia (Rouhiainen 2006, Mieli ry 2022). “

 

Sielunmaisema liikkeeksi voidaan toteuttaa myös kurssimuotoisena toimintana.

Tuija Raatikainen on kauppatieteiden maisteri ja viimeisen vuoden tanssinopettajaopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Ohjauksissaan hän hyödyntää myös rentoutusvalmentajan opintojaan. Tuija on ohjannut kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia liikkeellisiä kursseja eri yhteisöissä ja hänen näkökulmansa kehoon ja liikkeeseen on salliva ja tutkiva. Kehotietoisuuden sekä tunnetaitojen syventäminen ovat keskiössä Tuijan opetusfilosofiassa ja hänen tunneilleen ovat kaikki tervetulleita omana itsenään, sillä tunneilla on lempeän utelias ja turvallinen ilmapiiri.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.