medialle

Suomen kansallisooppera ja -baletti vierailulle Ouluun

Valtakunnalliseen tanssin aluekeskusverkostoon kuuluva JoJo – Oulun Tanssin Keskus on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja Oulun kaupungin kulttuurikumppani.

mediatiedote

Suomen kansallisooppera ja -baletti vierailulle Ouluun

Suomen kansallisooppera ja- baletti (SKOB)  vierailee Oulussa JoJo -Oulun Tanssin Keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen merkeissä. SKOB:n So You Think You Can Muuv -työryhmän hankkeen lähtökohtana ja tavoitteena on lasten ja nuorten liikuttaminen ja erityisesti tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen.

SKOB ja JoJo toteuttavat hankkeen aikana Kuivasojan koululla, Martinniemen koululla sekä Ammattiopisto Luovilla oppilaille suunnattuja tanssillisia työpajoja. Klassista balettia ja street-lajeja yhdistävästä esityksestä ja pienryhmätyöskentelystä muodostuvan  kokonaisuuden halutaan tuovan tanssia luontevaksi osaksi koulupäivää ja samalla tukevan oppilaiden omaehtoista ja ennakkoluulotonta liikkumista.

Työpajojen ohessa työryhmä kehittää alueellista yhteistyötä uusien toimintamallien ja tanssillisten työpajojen tuottamiseksi kouluverkostoille. Hankkeeseen Oulun alueelta palkatut tanssin ammattilaiset Liisa Heikkinen, Sini Karttunen, Elina Tähtelä, Heidi Ranta, Pauliina Lappi ja Johanna Mikkonen osallistuvat kehittämishankkeeseen yhdessä SKOB:n työryhmän ja JoJon kanssa. Hankkeeseen osallistuu sidosryhmien edustajina myös Oulun kaupungin ja eri oppilaitosten edustajia.

 

JoJo -Oulun Tanssin Keskus: www.jojo.fi

Suomen kansallisooppera ja -baletti: www.oopperabaletti.fi

 

Yhteyshenkilö: Leea Alatalo, JoJo Oulun Tanssin Keskuksen yleisötyöntekijä

leea.alatalo@jojo.fi, puh: 0400 151 152

 

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.