TANSSITAITEILIJA YHTEISÖSSÄ

Tanssi osana yhteisön toimintaa

JoJo tarjoaa yhteisöissä tapahtuvana yhteistyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta.

Yleistä tietoa

Tanssitaiteilija yhteisössä

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on palkannut yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa tanssin ammattilaisen toimimaan lasten, nuorten ja aikuisten pariin osallistavaan kulttuurihyvinvointihankkeeseen. Hankkeen toiminta lähtee kohderyhmien, eli Nuorten Ystävien klubitalojen jäsenten sekä Nuorten Ystävien koulujen oppilaiden toiveista ja tarpeista käsin. Toiminta muotoutuu yhteisön kanssa laaditun yhteisen suunnitelman mukaan ja se on osa Nuorten Ystävien toimintaa. Hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin –apuraha. 

Hankkeen toiminnan tavoitteena on tuoda liike, kehollisuus ja tanssi sellaisten henkilöiden ulottuville, jotka normaalisti jäävät helposti taidemuodon ulkopuolelle. Toiminnassa tanssitaiteilija tulee mukaan arkeen, tekemään ja jakamaan päivittäistä tekemistä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Tanssitaiteilija, toiminnan piirissä olevat ihmiset ja työtekijät kehittävät yhdessä juuri heille sopivia tapoja tehdä, kokea ja olla. Liike ja kehollisuus tulevat osaksi arkea yhteiskehittämisen kautta. 

Hankkeen kesto: lokakuu 2021-helmikuu 2022

Taiteellisena toimijana hankkeessa työskentelee tanssinopettaja (AMK) ja sosionomi (AMK) Ella Rautamies.

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. JoJo tarjoaa ympärivuotisesti paikallista, kansallista ja kansainvälistä tanssitaiteen ohjelmistoa ja yleisötyötä sekä toimii aktiivisesti alan verkostoissa.

Nuorten Ystävät ry on 114-vuotias sosiaalialan kansalaisjärjestö, jonka tavoite on tuottaa toiminnallaan yhteiskunnallista hyvää. Järjestö toimii lapsiperheiden tuen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen, korjaavan päihdetyön sekä nuorisotyön aloilla. Järjestöllä on toimintaa 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Nuorten Ystävien Klubitalot Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa ovat matalan kynnyksen yhteisöjä työikäisille ihmisille, jotka tarvitsevat mielekästä tekemistä, tukea arkeen, työllistymiseen tai opintoihin. Nuorten Ystävien koulut Muhoksella tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:

Leea Alatalo, JoJon Yleisötyöntekijä

leea.alatalo@jojo.fi, 0400 151 152 

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.