Turvallisempi tila

JoJo - Oulun Tanssin Keskus

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on ammattitanssin tuotantokeskus, festivaaliorganisaatio ja vierailuteatteri. 

Jojo - oulun tanssin keskus

Turvallisempi tila

Haluamme, että jokainen JoJon toimintaan osallistuva voi tuntea olonsa mahdollisimman turvalliseksi. Tämän vuoksi olemme laatineet yhteistyössä JoJon henkilökunnan ja hallituksen, yleisömme, toimintaan osallistuvien ammattilaisten sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa turvallisemman tilan periaatteet, joita sitoudumme noudattamaan. Odotamme kaikkeen toimintaan osallistuvilta periaatteiden noudattamista ja puutumme aina tietoomme tulleisiin tilanteisiin, jotka eivät ole linjassa näiden periaatteiden kanssa. Mikäli koet tai huomaat toiminnassamme tai toimintaamme osallistuvien käyttäytymisessä epäkohtia, ota aina yhteyttä henkilökuntamme edustajaan. Kannustamme henkilökohtaiseen yhteydenottoon, mutta otamme toiminnastamme palautetta vastaan myös yhteydenottolomakkeen kautta. Voit myös halutessasi ehdottaa lisäyksiä tai muutoksia turvallisemman tilan periaatteisiimme näiden samojen kanavien kautta.

JoJon turvallisemman tilan periaatteet

-Jokaisella JoJon toimintaan osallistuvalla on oikeus osallistua toimintaan omana itsenään ja omista lähtökohdistaan. Emme tee oletuksia emmekä yleistä. Ymmärrämme myös, että jokaisen tapa osallistua toimintaan on erilainen.

-Kunnioitamme yhteistä tilaa ja toimintaa sekä muita toimintaan osallistuvia. Kunnioitamme monimuotoisuutta sekä osallistujissa että mielipiteissä.

-Odotamme kaikilta toimintaan osallistuvilta omien sekä toisten osallistujien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten rajojen kunnioitusta. Minkään muotoinen epäasiallinen tai toista vahingoittava toiminta ei ole sallittua. JoJon toiminnassa ei häiritä, uhkailla eikä ahdistella. Edellytämme jokaisen oikeutta kehorauhaan.

-Kannustamme toimintaan osallistuvia viestimään omista odotuksistaan, rajoistaan ja toiveistaan yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Kannustamme jokaista selkeään viestintään, keskustelemiseen sekä henkilökohtaisia rajoja kunnioittavien kysymysten esittämiseen. Jokaisella toimintaan osallistuvalla on vastuu auttaa muita ymmärtämään sekä toimia aktiivisesti yhteisen tavoitteen eteen.

-Muistutamme siitä, että virheiden tekeminen on inhimillistä ja sallittua. Muista, että ihmistä ei määrittele virheet vaan se, miten hän käyttäytyy niiden jälkeen. Kannustamme vastuun ottamiseen, anteeksipyyntöön sekä palautteen huomioimiseen käytöksessä.

 

Ominaisuuksia, jotka auttavat luomaan turvallisempaa tilaa:

Kuunteleminen, rohkeus, avoimuus, ymmärrys, kunnioitus, kohtaaminen, vastuullisuus, suvaitsevaisuus, lämminhenkisyys, sallivuus, vapaus, tietoisuus, läsnäolo, arvostus, sanoittaminen, osallisuus, yhteyden tavoittelu, oman toiminnan tarkastelu, viestintä, yhteisen tahtotilan tavoittelu, vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys, luottamus, syyllistämättömyys, tilan antaminen, tiedon jakaminen, asiallisten kysymysten esittäminen, auttaminen, oman toiminnan avaaminen, tukeminen, mahdollistaminen, kannustus, aitous, positiivisuus, kiireettömyys.

 

Näkökulmia Turvallisemman tilan periaatteisiin:

Kulttuuricoctail: Turvallisen tilan periaatteet ymmärretään väärin – kyse on luottamuksen rakentamisesta, ei siitä että kaikilla on koko ajan kivaa.

 

Mitä ovat turvallisemman tilan periaatteet? Tällaista käytöstä odotetaan opiskelijatapahtumissa ja festareilla.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.