WiseMotion

Tervetuloa mukaan tanssin pariin!

JoJo järjestää kursseja ja työpajoja niin alan ammattikentällä toimiville kuin kaikille asiasta kiinnostuneillekin.

Yleistä tietoa

Hanna Poikonen: WiseMotion /
Liike & neurotiede III: Luovuus, tietoisuuden tasot ja uudet ideat

14.-15.5, Citydance, sali 1

14.5. lauantaina klo 14-17

15.5. sunnuntaina klo 9-12

Hinta: 50e päivä / 100e kaksi päivää
JoJon jäsenhinta: 35e päivä / 70e kaksi päivää
Ilmoittautumiset: leea.alatalo@jojo.fi

WORKSHOP 1: Luovuus, tietoisuuden tasot ja aivojen suuret neuroniverkostot
Luovan toiminnan aikana aivojen suuret neuroniverkostot tekevät yhteistyötä. Kohdennetun huomion ja rentoutuneen olotilan
neuroniverkostojen yhteistoiminta on tärkeässä osassa, mikä vaikuttaa siihen, että luova toiminta koetaan usein miellyttävänä ja
mukaansatempaavana mutta myös haastavana. Lähestymme luovaa mielentilaa rauhallisen ja tutkivan liikeharjoituksen avulla ja opimme, kuinka luovuutta voi ylläpitää omassa työssä ja arjessa.

WORKSHOP 2: Improvisaatiolla flow-tilan hurmokseen
Vapaasti improvisoidessa aivojen sisäisen maailman neuroniverkosto aktivoituu ja kognition keskus, arkipäivän järjestelyistä, suunnittelusta ja tuottamisesta vastuussa oleva aivoalue saa lepohetken. Tätä tilaa kutsutaan flow-tilaksi, jossa hetki imaisee mukaansa tuottaen valtavan merkityksellisyyden tunteen samanaikaisesti vapauttaen kokijansa ennakkoluuloista, velvollisuuksista ja huolista. Uppoudumme flow-tilaan ohjatun improvisaatioharjoitteen kautta ja ymmärrämme flow-tilaa neurotieteen tiedon avulla.

WORKSHOP 3: Koreografia, säännönmukaisuus ja liikemuisti
Liikeaivokuori sekä tarkkaavaisuuden ja muistin aivoprosessit mahdollistavat uusien liikkeiden ja liikesarjojen oppimisen. Toiston kautta liikkeen säännönmukaisuus muuttuu aivoissa automaattiseksi, jolloin vapautuu resursseja tunneilmaisun ja toisen huomioimisen aivoprosesseille. Koreografia niin sanotusti herää eloon, kun tulkitsija elää opitun liikesarjan oman henkilöhistoriansa, persoonansa ja hetken vuorovaikutuksen kautta.

WORKSHOP 4: Äänimaisema, musiikki ja aivot
Musiikki aktivoi aivoja kokonaisvaltaisesti luoden mielikuvia, muistoja ja tunnetiloja. Musiikki on myös omiaan säätelemään vireystilaamme joko rauhoittaen tai valpastuttaen aivojen ja kehon prosesseja. Äänimaiseman luoma tunnelma aktivoi kaikki aistit ja tuottaa kehotuntemuksia muistojen ja mielikuvituksen avulla. Tarkoin valituilla äänillä ja musiikilla on valtava vaikutus hyvinvointiin ja luovuuteen. Workhopilla perehdymme musiikin neurotieteen tiedon lisäksi äänen ja liikkeen vuorovaikutukseen.

Tohtori Hanna Poikonen

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä 2018 (Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto). Vuosina 2008-2013 ja uudelleen vuodesta 2019 lähtien hän työskentelee Zurichissä Sveitsissä aivotutkimuksen parissa (ETH Zurich) perehtyen Hanna on International Association for Dance Medicine and Health(IADMS) -yhdistyksen Dance for Health -komitean jäsen.

WiseMotion-menetelmä

WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen kehittämä menetelmä, jokaparantaa fyysisiä taitoja, kognitiivisia toimintoja ja tunneilmaisua liikkeenja neurotieteen avulla. WiseMotion-workshop koostuu liikeharjoitteista, neurotieteen esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta. Workshopin aikanakehollinen kokemus ja tieteellinen tieto sulautuvat yhteen.

Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää 13-vuotiaista 82-vuotiaisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. WiseMotion onkiertänyt konferensseissa Berliinissä (TU Berlin) ja Bostonissa (HarvardMedical School) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Ikäinstituutti,Kuopio Tanssii ja Soi, Alive Wellness (Hong Kong) ja Institut del Teatre(Barcelona). WiseMotionin yhteistyökumppaneita ovat muun muassaAivoliitto, Neuroliitto, Tero Saarinen Company, Sanitas Mayores(Barcelona) ja International Association for Dance Medicine and Health(IADMS).

 

Podcast vinkki! Tanssin talon neliosaisessa podcast-sarjassa neurotieteen tohtori ja tanssija Hanna Poikonen vie meidät matkalle läpi tanssijan aivojen. Kuuntele podcastia!

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.