Yleisötyöntekijäksi Leea Alatalo

Ammattitanssin tuotantokeskus JoJo

Valtakunnalliseen tanssin aluekeskusverkostoon kuuluva JoJo – Oulun Tanssin Keskus on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja Oulun kaupungin kulttuurikumppani.

Mediatiedote

Leea Alatalo on JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen uusi yleisötyöntekijä

JoJo – Oulun Tanssin Keskus käynnisti helmikuussa yleisötyöntekijän haun, tehtävää hoitavan Liisa Heikkisen siirtyessä heinäkuun alusta tanssitaiteilijana freelance-kentälle. Tehtävään tuli neljätoista hakemusta ja haastatteluihin kutsutiin seitsemän hakijaa. JoJon hallitus valitsi tehtävään KM Leea Alatalon. Hän aloittaa kokopäiväisessä tehtävässä 2.8.2021. Huhtikuusta kesäkuun alkuun hän työskentelee perehdytysjaksolla Heikkisen rinnalla.

Leea Alatalo on kasvatustieteen maisteri ja taideteollisuusalan artesaani. Hän siirtyy yleisötyöntekijän tehtävään urasuunnittelun valmennuspalveluiden työtehtävästä. Alatalo on työskennellyt varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen työtehtävissä ja hänellä on kokemusta Oulun kulttuuritoiminnan kehittämisestä yhteisötaiteen projektityön, taideohjauksen ja tapahtumasuunnittelun kautta. Yleisötyöntekijänä Leea ylläpitää ja kehittää JoJon osallistavaa yleisötyötä ja toimii linkkinä yhteisöjen, taiteilijoiden ja JoJon välillä.

JoJon vuonna 2017 laajempana kehityshankkeena käynnistynyt yleisötyö antaa mahdollisuuden tutustua ja syventyä tanssiin monimuotoisena taidelajina. JoJon strategiaan kirjattu tavoite on palvella laajemmin oululaisia ja Oulun alueen ihmisiä ja erilaisia yhteisöjä. Yleisötyön kehittämisen kautta luodaan lisäksi tanssin alan ammattilaisille uusia työpaikkoja ja vastataan lisääntyvään taidelähtöisten palveluiden kysyntään.

Yleisötyötä tehdään kolmessa eri osiossa, jotka ovat ohjelmistoon liittyvä yleisötyö, yhteisöissä tapahtuva yleisötyö sekä muu toiminta. Ohjelmistoon liittyvän yleisötyön tarkoitus on tuoda teosten rinnalle mahdollisuuksia syventää katsojakokemusta teoksen sisällöstä käsin sekä avata tanssitaiteen tekemistä laajemmin kaikille. Yhteisöissä tapahtuvan yleisötyön tarkoitus on löytää yhteistyökumppaneille sopiva tapa tuoda tanssi osaksi heidän toimintaansa tai syventää jo olemassa olevaa – yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Yleisötyön muu toiminta tarjoaa mm. työpajoja, kursseja ja taiteilijatapaamisia, mitkä eivät ole suoraan sidoksissa esitysohjelmistoon tai yhteisöihin. JoJon yleisötyö on kaikille avointa, eikä vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Helena Lindqvist, helena.lindqvist@jojo.fi / 050 4644 880

Tietoja JoJo - Oulun Tanssin Keskuksesta

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on pohjoisen Suomen elinvoimainen tanssitaiteen kentällä toimiva ammattitanssin tuotantokeskus, joka tarjoaa kansainvälistä, monilajista tanssitaiteen ohjelmistoa, pääpainon ollessa nykytanssissa. Ohjelmistoon kuuluu myös syksyisin järjestettävä OuDance-festivaali. Tanssitaiteen ammattilaisille JoJo toimii tuotantokeskuksena ja vierailuteatterina sekä tarjoaa kansainvälisiä residenssivaihto-ohjelmia. Lisäksi JoJon yleisötyö tarjoaa kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta. JoJo on yksi Pohjoisen tanssin aluekeskuksen neljästä jäsenorganisaatiosta ja sen toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus sekä Oulun kaupunki.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.