porukalla

Tanssi osana yhteisön toimintaa

JoJo tarjoaa yhteisöissä tapahtuvana yhteistyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta.

tuija raatikainen

Porukalla

Tilattavissa sekä sovellettavissa tilaajan toiveiden ja aikataulujen mukaan erilaisiin yhteisöihin.

Porukalla -työpaja on työyhteisöille suunniteltu keholliseen työskentelyyn pohjautuva työhyvinvointikokonaisuus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi TYHY- ja tiimipäivien yhteydessä tai erillisenä omana kokonaisuutenaan.  Liikkeellisen työpajan kehollisella työskentelyllä pyritään luomaan yhteisölle ja yksilöille hyvinvointia niin lyhytaikaisesti kuin pitkäaikaisestikin; ryhmässä liikkuen voidaan edistää esimerkiksi luottamuksen kokemuksia yhteisössä sekä vahvistaa jokaisen osallistujan itsetuntemusta.

Työpaja voi sisältää lempeää kehollista herättelyä sekä kehonhuoltoa, matalan kynnyksen luovaa liikettä, energistä liikettä, tanssia ja kisailua tai vaikkapa hermostoa rauhoittavia rentoutusharjoituksia sekä yhdessä että itsekseen. Tilaisuuden sisältö suunnitellaan tarkemmin aina yhteisön edustajan kanssa, jolloin voidaan ottaa huomioon se, millaisia tarpeita tai mahdollisia haasteita yhteisössä on. Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös pitemänä kurssina. Osallistujilla ei tarvitse olla minkäänlaista kokemusta kehollisesta työskentelystä. Työpajan kielinä voidaan käyttää suomea ja englantia.

Taidelähtöisillä ja liikkuvilla, luovilla menetelmillä voidaan edistää työyhteisön yhteisöllisyyttä, yhteistyön toimivuutta sekä yksilön työssä jaksamista (Kemppi 2013). Suomessakin on toteutettu menestyksekkäästi useita eri hankkeita, joissa aihetta on tutkittu, esimerkkinä Jyväskylän ammattikorkeakoulun TAI LIIKU -hanke.

Tuija Raatikainen on kauppatieteiden maisteri ja viimeisen vuoden tanssinopettajaopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Ohjauksissaan hän hyödyntää myös rentoutusvalmentajan opintojaan sekä kokemustaan työhyvinvointia tukevissa tehtävissä. Tuija on ohjannut kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia liikkeellisiä kursseja eri yhteisöissä ja hänen näkökulmansa kehoon ja liikkeeseen on salliva ja tutkiva. Kehotietoisuuden sekä tunnetaitojen syventäminen ovat keskiössä Tuijan opetusfilosofiassa ja hänen tunneilleen ovat kaikki tervetulleita omana itsenään, sillä tunneilla on lempeän utelias ja turvallinen ilmapiiri.

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.