Tunteva liike -kurssi

Tanssi osana yhteisön toimintaa

JoJo tarjoaa yhteisöissä tapahtuvana yhteistyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta

Yleistä tietoa

Tunteva liike -kurssi

Tunteva liike – kurssin päämääränä on kehittää omaa kehontuntemusta- ja tietämystä erilaisten harjoitteiden avulla. Kuinka oppia kuulemaan, ymmärtämään ja sallimaan oman kehon tuntemukset, aistit ja reaktiot. Kuuden kerran pituisella kurssilla opittaessa tuntemaan omaa kehoa, tietämys omista tunnetaidoista kehittyy ja näin tietoisuus omasta itsestä kasvaa. Kehontietoisuus edesauttaa ihmistä kuulemaan ja ymmärtämään omaa kehoaan, sen toimintatapoja sekä sen tarpeita. Liikkeellisillä kokemuksilla voi oppia ja kokea asioita, joita ei voi sanoin kuvailla. Näitä kokemuksia ei tarvitsekaan sanallistaa, kokemus on merkittävä sanallisesti kuvailtuna, tai ilman. Oman kehon tuntemus elämän varrella on tärkeää, onhan meillä kaikilla yksi ainoa keho läpi elämän. 

Kurssi soveltuu kaikille täysi-ikäisille, eikä se edellytä aiempaa kokemusta kehollisista harjoitteista. Kurssilla jokainen yksilö mukautuu harjoituksiin juuri itselleen mukavimmilla tavalla, juuri sellaisella tunteella ja energialla kuin sinä päivänä on. Perimmäinen ajatus on tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kurssin opettajana toimii työharjoittelua tekevä, tanssinopettajaopiskelija Laura Tujula. Lisäksi hänen kanssaan on jokaisella tunnilla JoJon  yleisötyöntekijä Leea Alatalo ja diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen.  Toiminta järjestetään yhteistyössä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Lauran esittely: “Olen Laura Tujula ja olen ammatiltani tanssija. Opiskelen tällä hetkellä Oulun Ammattikorkeakoulussa tanssinopettajaksi, joka on jo vuosia ollut unelma ammattini.

Minulle tanssissa ja tanssiessa rakkainta on oman kehoni tuntemus. Vuosien varrella olen oppinut kuuntelemaan ja ymmärtämään kehoni tarpeita, ja tämä taito mahdollistaa minulle kykyjäni ja taitojani tanssin parissa. Koen ehdottoman tärkeäksi myös, että kaikkien ihmisten ammatistaan tai työstään riippumatta, olisi tärkeää oppia ymmärtämään omaa kehoaan.

Tanssin lisäksi minulle rakkaita asioita ovat perheeni, Suomen luonnossa kulkeminen sekä rentoutuminen hyvän kirjan parissa. Olen hyvin kiitollinen ja innoissani saadessani työskennellä JoJon tiimissä alkavan Tunteva Liike -kurssin vetäjänä.”

Osallistumismaksu on 10e.

Aika: 11.10- 22.11. tiistaisin klo 13-14 (poislukien syysloma).

Paikka: Tuomiokirkkoseurakunta, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17

Ryhmäkoko: 15

Ilmoittautuminen: saila.luukkonen@evl.fi, 040 574 7181

Lisätietoja:

Leea Alatalo (JoJo -Oulun Tanssin Keskus) leea.alatalo@jojo.fi, 0400 151 152

Saila Luukkonen (Tuomiokirkoseurakunta) saila.luukkonen@evl.fi, 040 574 7181

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.