Tunteva liike -kurssi

Tanssi osana yhteisön toimintaa

JoJo tarjoaa yhteisöissä tapahtuvana yhteistyönä kaikille avointa toimintaa, johon osallistuminen ei vaadi kokemusta tanssista tai tanssin katsojuudesta

Yleistä tietoa

Tunteva liike -kurssi

Tunteva liike -kurssilla tutustutaan omaan liikkeeseen ja siihen, miltä asiat tuntuvat omassa kehossa. Kuuden kerran aikana tutustutaan lempeästi liikkeen mahdollisuuksiin ja sen kautta opetellaan kehon hyväksymistä, itsemyötätuntoa ja tunnetaitoja – ajatuksena tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kurssilla pysähdytään sen äärelle, että kehon liikkeet ovat symbioosissa ajatusten ja tunteiden kanssa. Luovat harjoitukset ovat mukautuvia, joten vaikka kehossasi olisi rajoitteita, voit osallistua.

Tunteva liike -kurssi syventää osallistujan kehotietoisuutta ja antaa työkaluja oman kehollisuuden ymmärtämiseen. ”Kehontietoisuus viittaa ihmisen mahdollisuuteen suunnata huomionsa omaan keholliseen tilaansa ja siinä tapahtuviin hienovaraisiinkin muutoksiin. Keholliset aistimukset ja tuntemukset on mahdollista tuoda tietoisen tarkastelun piiriin kiinnittämällä niihin huomio, jolloin ne muuttuvat tajunnan sisällöksi eli tiedoksi.” (Taideyliopiston tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila) Kun tietoisuus omasta kehosta kehittyy ja siitä tulevaa informaatiota alkaa tiedostaa, voi liikkeen kautta tukea hyvinvoivan ihmisen rakentumista. Liikkeellä on mahdollisuus tuoda esille ja luoda uusia henkilökohtaisia kokemuksia, joita ei voi eikä tarvitse edes sanallistaa. Oman elämän kokeminen rikastuu.

Kurssin opettajana toimii työharjoittelua tekevä, tanssinopettajaopiskelija Tuija Raatikainen. Lisäksi hänen kanssaan on jokaisella tunnilla JoJon yleisötyöntekijä Leea Alatalo ja diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen.

Tuija Raatikainen on kolmannen vuoden tanssinopettajaopiskelija ja tuleva rentoutusvalmentaja. Tuijan näkökulma tanssiin ja liikkeeseen on salliva ja tutkiva ja hänen tunneillaan on lempeän utelias ja turvallinen ilmapiiri. Liikkeestä ja tanssista halutaan muodostaa työkalu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Kehontuntemuksen sekä tunnetaitojen kehittymisen tukeminen ovat keskiössä Tuijan opetusfilosofiassa ja hänen tunneilleen kaikki voivat tulla juuri sellaisina, kuin ovat.” 

Kurssi soveltuu kaikille täysi-ikäisille, eikä se edellytä aiempaa kokemusta kehollisista harjoitteista. Toiminta järjestetään yhteistyössä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Osallistumismaksu on 10e.

Aika: 8.2.-22.3.  (poislukien 8.3 ), tiistaisin klo  13-14

Paikka: Tuomiokirkkoseurakunta, Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17

Ryhmäkoko: 15

Ilmoittautuminen (4.2.  mennessä) : saila.luukkonen@evl.fi, 040 574 7181

Lisätietoja:

Leea Alatalo (JoJo -Oulun Tanssin Keskus) leea.alatalo@jojo.fi, 0400 151 152

Saila Luukkonen (Tuomiokirkoseurakunta) saila.luukkonen@evl.fi, 040 574 7181

Teksti puheeksi.

Voit kuunnella JoJo.fi nettisivujen tekstit suomeksi puhuttuna maalaamalla halutun tekstin ja painamalla esiin tulevaa PLAY-painiketta.

Text to speech.

You can listen to the texts of the JoJo.fi website in Finnish by painting the desired text and pressing the play button that appears. Click here to the Finnish page.